TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB KONYA ŞUBESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri
Birliği Konya Şubesinin “16. Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündemi
görüşmek üzere 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13:00’ da TZYMB Konya Şubesi toplantı
salonunda (Hastane Caddesi Hisar İş Hanı No:2 Kat 3 Daire 12 Selçuklu/Konya)
yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yer ve aynı
saatte 22 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

 Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur.
30. 01. 2020

                                            Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ

                                           TZYMB Konya Şubesi Başkanı 

Gündem:

1.      
Yoklama, açılış ve divan teşekkülü

2.      
Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve
ibrası

3.      
Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası

4.      
Bilançonun görüşülmesi ve ibrası

5.      
Tahmini bütçe ve onayı

6.      
Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

7.      
Dilek ve temenniler