TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

HAKKIMIZDA

Derneğimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuş, 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Merkezimiz Ankara’da olup 7 İlde Şube ve 81 İl’de temsilciliğimiz bulunmaktadır.