TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)‘nin hakemli yayın organıdır.

TZYMB, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuş, 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966’da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, bazı dönemlerde yayına ara verse de hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.


   Dergipark üzerinden erişim

Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan, TZYMB İstanbul Şubesi tarafından yayımlanan BAŞAK Dergisine de buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın