TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TARİHÇE

TÜRK  ZİRAAT  YÜKSEK  MÜHENDİSLERİ  BİRLİĞİ (TZYMB)

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında  belirtilen  temel  ilkeler  doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

        

Birliğimiz 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

 

Türkiye’de kurulan ilk mesleki  kuruluş  olma  ayrıcalığına sahip Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği”nin adı “Türk Ziraat Mühendisleri Birliği’ iken 1942 yılında değiştirilerek bugünkü halini almıştır.

 

TZYMB 71 yıldır faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu süre içerisindeki bütün  çalışmalarını  yukarıda belirtilen ana  hedefler  doğrultusunda;  Ziraat  ve  Ziraat Mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, ilim adamlarına ve konu uzmanlarına tarım ve tarımla ilgili değişik konularda raporlar hazırlatmak, anayasamızın öngördüğü şekilde tarımsal konularda görüş belirtmek, tarım işletmelerinin ekonomik ve verimli çalışabilmeleri için öğreticilik  ve danışmanlık  hizmetleri vermek, ziraat mühendisleri arasında  birlik  ve beraberliği  sağlamak, üyelerin eğlenme, dinlenme, gezi ve  benzeri  ihtiyaçlarını gerçekleştirme ve ziraat mühendislerinin mesleki  gelişmelerinin sağlayacak her türlü İmkânları hazırlamak gibi faaliyetleri yürütmüş ve halen yürütmektedir.

        

Ülke tarımına, meslektaşlarımıza ve Türk çiftçisine hizmeti şiar  edinen TZYMB çok sayıda üyesi ile yarım asrı  geçen  faaliyet döneminde yapmış olduğu büyük hizmetlerini bugün de  devam  ettirmektedir.

 

 TZYMB faaliyetlerini daha geniş kesimlere yaymak azmindedir. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı’nın yayın organı olan “Ziraat  Mühendisliği” dergisi 1939 yılından bu yana yayın hayatını sürdürmekte olup bu alanda en uzun süre yayınlanmakta olan tek bilimsel dergi unvanını taşımaktadır. Tarım alanında güncel haberlere ağırlık veren ilk dergi olan “Türk Ziraat Haber" ise 2001 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Dergilerimiz; meslektaşlarımız ve tarım  politikası ile ilgili  resmi ve özel kuruluşlar başta olmak üzere tarımla  ilgili  her  kesime hitap  etmekte, fikirlerini ve faaliyetlerini tüm  kamuoyu ile paylaşmaktadır.

       

Türk  Ziraat  Mühendisleri Birliği Vakfı  03.02.1982 tarihinde kurulmuştur*. Kısa sürede gelişen Vakfa  bağlı olarak önce VAK-PA  daha sonra ise VAK-BİR Mühendislik,  Ziraat, Sanayi  ve  Ticaret A.Ş.  kuruldu.

 

Bu kuruluşların amacı; Vakıf amaçları doğrultusunda ülke kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Ziraat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmak, TZYMB’nin çalışmalarına katkıda  bulunmak ve  imkanları  ölçüsünde  Ziraat  Fakültesi  Öğrencilerine  Burs  vermektir.

* Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17622.pdf Sayfa:62

Bir cevap yazın