TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

                                     -GENEL KURUL İLANI-

                 TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLESİ BİRLİĞİ

                                                                       İSTANBUL ŞUBESİ


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İstanbul  Şubesinin ’13.Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02 03 2024 günü saat 13.00 de dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci

 toplantının 09 03 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumumuzun 14 02 2024 tarih ve 2 sayılı kararıyla karar verilmiştir.
Tüm üyelerimize duyurulur

HİKMET KARAÇAY

  TZYMB İstanbul Şubesi Başkanı


Program ve Gündem
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3) Divan Teşekkülü
4) Dernek ve Davetliler adına konuşmalar
5) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı okunarak ibrası,
6) Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu üyelerinin seçimi
7) Dilek ve Temenniler
8) Kapanış