TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TARIMSAL PROJELER EĞİTİMİ

TARIMSAL PROJELER EĞİTİM KURSU VERİLECEKTİR
2-7 Mart 2024 tarihleri arasında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinde Tarımsal Projeler Eğitimi yüz yüze ve online olarak düzenlenecektir.

Eğitime katılım için aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/19jthc_IS9-yUMY0TlxyLeXWXovlTfHTNGh1-6Vx6UUI/edit

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (02-03 MART 2024 SAAT: 10.00-16.00)

 • Paydaş Analizi
 • Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Değer Zincir Analizi
 • Mantıksal çerçeve ve Matrisinin Hazırlanması
 • Faaliyet Planının Hazırlanması
 • Bütçenin Hazırlanması
 • İzleme ve Değerlendirme

ÖRNEK PROJELER (04-05 MART 2024 SAT: 10.00- 16.00)

 • Kırsal Kalkınma Projeleri, Tebliğ ve Ekleri
 • Çayır – Mera Islah Amenajman Projeleri
 • Ziraat Bankası Projeleri
 • Özel Tarımsal Projeler

EKONOMİK ANALİZLER (06-07 MART SAAT: 10.00 – 16.00)

 • Proje Değerlendirme Analizleri ( NBD, İKD, DKD, KI, GBS, BBN)