TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB KONYA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

-GENEL KURUL İLANI-

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLESİ BİRLİĞİ

                                                                       KONYA  ŞUBESİ

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya  Şubesinin ’18.Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.03.2024 Cumartesi günü  saat 13.00 de Hastane caddesi  Hisar İşhanı Kat 3 No: 12 Selçuklu / KONYA adresindeki Şube Toplantı Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 09.03.2024 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte coğunluksuz yapılacaktır.

         Alptekin İLGÜN

                                                                                              TZYMB Konya Şubesi Başkanı

GÜNDEM

  1. Yoklama, açılış ve divan teşekkülü
  2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
  3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası
  4. Bilançoların görüşülmesi ve ibrası
  5. Tahmini bütçe ve onayı
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
  7. Dilek ve temenniler