TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB ADANA ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Adana Şubesinin ‘11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13:00 de TZYMB Adana Şubesi toplantı salonunda (Toros Mahallesi Mesut Mertcan Cad. Şayan Sitesi No:2/I Zemin Kat Çukurova / Adana) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı yer ve aynı saatte 3 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacaktır. 

Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur. 05.02.2018

         Celal KARA

TZYMB Adana Şubesi Başkanı

       

GÜNDEM:

1. Yoklama, açılış ve divan teşekkülü

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası

4. Bilançonun görüşülmesi ve ibrası

5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

6. Tahmini bütçe ve onayı

7. Dilek ve temenniler