TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

-GENEL KURUL İLANI-

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
İZMİR ŞUBESİ

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İzmir Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16 Şubat 2014 Pazar günü saat 13:00 de TZYMB İzmir Dernek Binasında (KazımGirik Mah. 166 Sok. No:2/3 Bornova İZMİR) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı yer ve aynı saatte 23 Şubat 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur. 11.02.2014

İsmail EMETLİ
TZYMB İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış ve divan teşekkülü
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası
4. Bilançonun görüşülmesi ve ibrası
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6. Tahmini bütçe ve onayı
7. Dilek ve temennile