TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

DUYURU! Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Yapılacaktır

Değerli üyelerimiz 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 9 uncu maddesi çerçevesinde risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak adaylara, 18/5/2006 tarih ve 26172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi 1. fıkrası hükmü gereği düzenlenecek eksperlik eğitimlerine katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı” düzenlenecektir.

Sınav Başvuru Tarihleri: 23 Ağustos 2021 – 17 Eylül 2021 (Müracaat tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.)
Sınav Başvuru Ücreti: 450 TL Sınav İlleri: Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya, Şanlıurfa

Sınav Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi

Ayrıntılı bilgi ve Başvuru için

https://www.segem.org.tr/duyuruDetay.asp?DuyuruID=5784