TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

BÜTÜN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere dernekler artık T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kayıt olmak suretiyle iş ve işlemlerini yürütmektedirler. Birliğimiz Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde olup, DERBİS sistemine entegredir. Üyelerimizin üyeliklerinin aktif olarak devam edebilmesi için, eksik olan bilgilerinin en ivedi sürede tamamlanması gerekmektedir. (T.C. Kimlik numarası, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Mail Adresi, v.b.) Aksi taktirde T.C. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 14.07.2021 tarih ve E.45007 sayılı yazısına göre üyelikleri “pasif” hale gelecek ve silinecektir. Bu hususta mağduriyet doğmaması adına bütün üyelerimizin söz konusu bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 59 81
0532 250 13 31