TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

ORMAN YANGINLARI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizin Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alması nedeniyle özellikle yaz aylarında yoğun bir yangın tehdidi altında olduğu bilinmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “son 20 yıllık orman yangınları istatistiklerine” göre Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 350 adet orman yangını çıkmakta ve yaklaşık 10.000 hektar ormanlık alanı etkilenmektedir.

Ülkemizde 28 Temmuz 2021’den bu yana ağırlıklı olarak Adana, Antalya, Aydın, Mersin, Muğla, Denizli, Osmaniye olmak üzere 53 ilimizde çeşitli bölgelerimizde 275 yangın çıkmış; tamamına yakını kontrol altına alınmıştır.

Diğer taraftan; orman yangınları sebebiyle şu ana kadar sekiz kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralanmış, yüzlerce dekar tarım alanı zarar görürken çok sayıda canlı hayvan telef olmuş, hayvan barınağı ve tarım aracı hasar görmüştür.

Aynı anda birçok farklı noktada başlayan yangınların sebebinde “kasıt ve sabotaj ihtimali” ilk olarak akla gelmekle birlikte orman yangınları ile hem karadan hem havadan etkin mücadele edilmesi önemlidir.

Yangınların tahribatı, yanma derinliği ve yanan alan büyüklükleri ile ilgili kesin verilerin ancak yangınlar tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemeler ile belirlenebilecektir.

Bilimsel verilere göre; sıcaklığın yüksek, bağıl nemin düşük olması yanıcı madde nemini düşürmekte ve ormanları yanmaya daha elverişli hale getirmektedir. Rüzgâr şiddetinin yüksek olması yangının yayılma hızını arttırmakta ve yangına doğrudan müdahaleyi güçleştirmektedir. Hava sıcaklığının 40 C’nin üzerine çıktığı, nispi nemin %20’nin altına düştüğü hava koşullarında orman yangınlarının çıkma ihtimali çok yüksektir.

Bu bilimsel çerçeve içerisinde iklim değişikliği dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda, nerede, kaç orman yangını çıkabilir, ne kadar alan risk altındadır şeklinde modellemeler yapılarak yeni stratejiler belirlemelidir. Bu modellemeye göre olası orman yangınlarına müdahale edebilecek yangın söndürme uçakları ve diğer teknolojilerin (anlık uydu görüntüsü, İHA, drone, mobese, sensor vb.) sayısı belirlenmeli ve yangın filoları kurulmalıdır.

Orman kolluk kuvvetlerini yeterli sayıya yükseltilerek, oluşabilecek tehditlere karşı orman istihbaratı güçlendirilmelidir. 

Dünyada insanlık tarihine geçecek düzeyde küresel salgın hastalıklar, sel ve yangın felaketleri yaşanıyor. Türk Devleti ve Milleti olarak geçmiş zor dönemlerde en güzel dayanışma örnekleri verdiğimiz gibi bugün ve yarın da aynı ruhla tüm zorlukların üstesinden geleceğimiz kudrette olduğumuz inancındayız.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz aynı zamanda ormanlarımızın doğal bekçileridir.

Tarihimizin en büyük yangın afetine maruz kalan çiftçilerimizin konutları, hayvanları (sığır, koyun, keçi), tarımsal yapıları (ahır, ağıl, depo), arıları ve kovanları, tarım arazileri, zeytin ağaçları, seraları, meyve bahçeleri, tarım alet ve makineleri, yayla ve otlakları zarar görmüş olup, onların zararlarını bir nebze olsun giderebilmek ülke olarak görevimizdir. Bu nedenle hasar tespit çalışmalarının hızla yapılması gerekmektedir.

Çiftçilerimizin yaralarının sarılabilmesi için;

1- Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nakdi yardım yapılması,

2- Sivil toplum kuruluş yardımlarının belirli bir düzen halinde yapılabilmesi için koordinasyonun sağlanması,

3- Yangından zarar gören konutların, tarımsal işletmelerin, okul, cami, sağlık ocağı ve benzerinin bedeli istenmeksizin onarılması veya yenisinin yapılması,

4- Yanan zeytin ağaçlarının ve diğer meyve ağaçlarının yerine yeni fidanların dikilmesi ve meyve verecek döneme kadar gerekli desteğin sağlanması,

5- Yangında telef olan hayvanların yerine bedelsiz canlı hayvan desteği ve yaralı hayvanlara veterinerlik hizmetinin sağlanması,

6- Yangında zarar gören besicilerimize saman ve kesif yem desteği sağlanması,

7- Yanan arı ve kovanlar için destek sağlanması,

8- Yanan basralı sahalarının yerine, Milli Parkların geçici süre ile bal üretimine açılması,

9- Zarar gören seraların yerine yenilerinin yapılması,

10- Yangından kullanılmayacak derecede zarar görmüş ise tarım alet ve makine desteği sağlanması,

11- Çiftçi borçlarının ertelenmesi veya affedilmesi,

12- Yangından etkilenen çiftçilerimize zararları ölçüsünde bir yıllık işletme yaşam desteği sağlanması,

13- Yerleşim planlaması yapılırken çıkabilecek yangınlardan zarar görmemek adına köy yerleşim alanı ile ormanlık alan arasında mesafeli yapılaşmanın göz önünde bulundurularak yapılması, 

Şeklindeki önerilerimizin devlet desteği kapsamında yapılması gerektiği görüşündeyiz.

Başta afetin yaşandığı bölgeler ve mağdur vatandaşlarımız olmak üzere milletimize geçmiş olsun dileklerimizi bildirirken, yeşil vatan mücadelesinde şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına baş sağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Yönetim Kurulu Adına
Mehmet Ali ÜNAL
Genel Başkan