TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

2.IPARD III İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

17 Ocak 2024 günü Nevşehirde düzenlenen IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni toplantısına Birliğimiz adına Nevşehir İl Temsilcimiz Levent ÇELİK katılmıştır. Ülkemiz dahilinde 42 ilde uygulanan program artık 81 ilde uygulanacak olup bu kapsamda 3. destek çağrısı için değerlendirme ve planlamalar görüşülmüş, yürürlükteki mevzuatın güncellemeleri hakkında katılımcıların görüşleri paylaşılmıştır.