TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB KONYA ŞUBESİ 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesinin “17. Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19 Şubat 2022Cumartesi günü saat 13:00 de TZYMB Konya Şubesi toplantı salonunda (Hastane Caddesi Hisar İş Hanı No:2 Kat 3 Daire 12 Selçuklu/Konya) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yer ve aynı saatte 26 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacaktır.

 Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur. 03. 02. 2022

  Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ

                                                                                                                   TZYMB Konya Şubesi Başkanı

Gündem:

  1. Yoklama, açılış ve divan teşekkülü
  2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  3. Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası
  4. Bilançonun görüşülmesi ve ibrası
  5. Tahmini bütçe ve onayı
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  7. Dilek ve temenniler