TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB ANTALYA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

ANTALYA TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİERİ BİRLİĞİNDEN

GÜNDEM İLANI

Antalya Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin olağan genel kurul toplantısı 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 11: 00′ de  Güvenlik Mah. 251. Sokak No: 34/ 1 Muratpaşa /Antalya adresinde yapılacaktır.

Aşağıda gündemde belirtilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmak üzere, tüm üyelerin yukarda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur.

Not: Çoğunluk sağlanmadığı takdirde adı geçen toplantı 27.2.2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sefer AYDIN

  TZYMB Antalya Şubesi Başkanı

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Divan teşekkülü
  3. İstiklal marşının okunuşu ve saygı duruşu
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Denetim kurlu faaliyet raporunun okunması
  6. Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
  7. Organların seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış