TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TARIMSAL YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak Tarımsal Yatırım Projeleri Temel Eğitimi yönelik program yapılacaktır. Günlük iki saat ve haftada beş günlük mesai bitiminde toplamda 10 iş günü, yüz yüze ve internet üzerinden Online yürüyecek program sınırlı sayıda kontenjan içermektedir. Eğitim programı sonucunda sertifika verilecek olup her türlü yatırım projesinin yazılması hususunda temel bilgiler verilecektir. Eğitim Ücreti 5.000 Türk Lirası olarak planlanmıştır. Eğitime katılım için aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/1TKN-G6Yb23p6BS7m4gfFAy_glbsCWPDkzgNOl2aU7k0/edit

  1. GİRİŞ
  2. PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
    2.1. Yatırım ve Proje Kavramları
    2.2. Yatırım Projelerinin Sınıflandırılması
    2.3. Fizibilite Raporunun İçeriği
    2.4. Projenin Ekonomik Analizleri
    2.4.1. Sektör Araştırması
    2.4.2. Kuruluş Yeri
    2.5. Projenin Teknik Analizi
    2.5.1. Kapasite
    2.5.2. Teknoloji Seçimi
    2.5.3. Çevresel Etkisi
    2.5.4. İşletme Organizasyonu
    2.5.5. Uygulama Programı (Termin Planı)
    2.6. Projenin Mali Analizi
    2.6.1. Yatırım Tutarı
    2.6.2. Projenin Finansmanı
    2.6.3. Yıllık İşletme Gelir ve Giderleri
    2.6.4. Kar/Zarar Hesabı
    2.6.5. Projenin Nakit Akışı
    2.6.6. Projenin Karlılık ve Verimlilik Rasyoları
    2.7. Projenin Mali Analizinin Örneklendirilmesi
  3. TARIMSAL YATIRIMLARLA İLGİLİ TEŞVİK VE DESTEKLER
    3.1. Yatırımlarda Devlet Yardımları (Yatırım Teşvik Belgesi)
    3.2. Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri
    3.3. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)
    3.4. Kırsal Kalkınma Hibe Programı (IPARD)
    3.5. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.Tarımsal Yatırım Ve İşletme Kredileri
    AÇILAMA: TOPLAM 20 SAATLİK BİR EĞİTİM SÜRESİ ÖNGÖRÜLMÜŞRÜR. İş günleri bitiminde günlük 2 saat olup toplam on işgünüdür.