TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

62. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

62. Olağan Genel Kurulu Salt çoğunluklu olarak 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Saat 13:00’da Sakarya Caddesi No 30/2 Kızılay / ANKARA adresinde Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü  Saat 13:00’da Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vak-Pa Lokali  Sakarya Caddesi No 30/1 Kızılay /ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliğince karar verilmiştir.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Birlik ve davetliler adına konuşmalar
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması
 6. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulunun Raporlarının müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası
 8. 2024 – 2025 yılları tahmini bütçelerin görüşerek karara bağlanması
 9. Dernek Organlarının seçimi
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış.