TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TARIM, GIDA VE BUĞDAY FİYATLARI ÖZELİNDE TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI 

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar hektar olan tarım alanı mevcuttur. Bu alanlar her geçen gün artan dünya nüfusunu beslemek zorundadır. Bu tarım alanları üzerinde çeşitli tasarruf ve talepler bulunmaktadır. Bu tarım alanların dünya nüfusunu beslemesi için; arazinin kullanımı, arazinin sınıflaması ve en yüksek oranda faydalanılması ve planlaması için uzmanlık gerekmektedir. Dünya üzerinde bu konuda birçok bilim dalı, akademi, enstitü ve üniversiteler kurulmuştur. Tarımsal üretimde verimi etkileyen iklim, toprak durumu, tohumluk kalitesi, sulama imkanları, gübreleme, zirai ilaç kullanımı, tarımsal mekanizasyon v.s. gibi birçok faktör bulunmaktadır. Faktörlerin birçoğu doğal koşullara bağlı olarak değiştirilemezken, bazıları AR-GE ve inovasyon ile yani bilimsel yöntemlerle iyileştirilebilmektedir. 

Dünya beslenmesinde büyük yer tutan beslenme kaynağı tahıl ve tahıl ürünleridir. Dünya tarım alanlarının yaklaşık 718 milyon hektarında tahıl ekilmekte ve 2.9 milyar ton üretim yapılmaktadır.  Ülkemizde toplam 24.3 milyon hektar olan tarım alanının 11.6 milyon hektarında tahıl grubu tarımı yapılmaktadır. 

Türk insanının temel gıdasının ana kaynağı da buğdaydır. Buğday ayrıca tarıma dayalı sanayinin de ekmek, makarna ve diğer unlu mamuller gibi ürünlerin ana hammaddesini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki buğday üretim alanları ve üretim miktarları incelenecek olursa; 1990 yılında 94.500.000 dekar alanda ekilip 20.000.000 ton ürün alınan ve dekara verimin 212 kg olduğu saptanırken, 2022 yılında 66.287.386 dekar alandan 19.750.000 ton ürün alıp 298kg/da verim alındığı kayda geçmiştir. Üretim alanları daralırken dekara verimler artmıştır. Bu da şüphesiz ki bilim ve tarımsal teknoloji alanında gelişmeler neticesinde olmuştur. 

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen hasat ve geçtiğimiz günlerde alım fiyatları açıklanan buğdayın maliyetine yönelik yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bir takım reel verileri kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Buğday üretimine dair gerçekleştirilen işlemler ve maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Anız Bozma 207,79  TLYabancı Ot Mücadelesi 38,01 TL
İkileme 80,71 TLSüne Mücadelesi 26,64 TL
Üçleme 77,67 TLHasat 132,37 TL
Güz İşlemesi (Ekime Hazırlık) 74,99 TLTarladan Taşıma 32,05 TL
Ekimde Tohumluk, İlaç ve Gübre 745,43 TLTarla Kirası 250,00 TL
Ekim 65,02 TLÜrün Sigortası 84,41 TL
Baharda Gübre 174,60 TLDepolama  
Bahar Gübrelemesi 17,52 TLPazara Taşıma 104,19 TL
  TOPLAM (TL) 2111,41 TL

Bu veriler ve hesaplamalar ışığında 1 dekar buğday tarlasından %30 kar marjıyla 250-300 kg kuru şartlarda verim alındığı varsayılarak yapılan hesaplamalarda önerilebilecek taban fiyat yaklaşık 9,15 ile 10,98 TL/Kg arası hesaplanmıştır. Yani üreticilerimizin ektiği üründen kar elde edip, bir sonraki üretim sezonunda üretime devam edebilmesi ve kırsalda yaşamını sürdürebilmesi için buğdayın taban fiyatının minimum 9.150 TL/TON seviyesinde olması bilimsel hesaplamaların ışığında mümkün olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları; Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton açıklanmış, kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat verileceği belirtilmiştir. Bu şekilde 1. Grup Ekmeklik Buğday fiyatı ton başına 8.350 TL olacaktır. Ayrıca ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL ilave hububat üretim primi desteği verileceği belirtilmiştir.

Yapılan hesaplamalar ve verilen destekler neticesinde tutarlar birbirine yakın çıkmış olup, Devletimize açıklanan fiyat için teşekkür ediyoruz. Piyasa fiyatının daha da yüksek olmasını ve yağışların mahsullere zarar vermemesini ümit ediyoruz. Üretimin devamı için çiftçimize kar sağlayacak desteklerin artarak devam etmesini talep ediyor, yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.


 

TZMYB YÖNETİM KURULU ADINA

MEHMET ALİ ÜNAL
GENEL BAŞKAN