TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

GENEL KURUL İLANI

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

İZMİR ŞUBE BAŞKANLIĞI

            Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.02.2024 Pazar günü saat 13:00 te Kazım Dirik Mah. 166 Sok. No:2/3 Bornova/İzmir adresinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 25.02.2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

            Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.31.01.2024

                                                                                                          Fuat AKAYDIN

                                                                                              TZYMB İzmir Şubesi Başkanı

GÜNDEM                                    :

1-Açılış ve Saygı Duruşu.

2-Divan Teşekkülü.

3-Divan Tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi.

4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5-Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası.

6-Dernek Organlarının Seçilmesi.(Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek)

7-Taslak Bütçenin görüşülmesi ve Kabulü.

8-Dilek ve temennilerin görüşülmesi.

9-Kapanış.