TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB 60. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

 Derneklerin Genel Kurul toplantıları kanunla ertelenmiş olması nedeniyle yapılamayan  60. Olağan Genel Kurulu Salt çoğunluklu olarak 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Saat 13:00’da Sakarya Caddesi No 30/2 Kızılay / ANKARA adresinde Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 26 Haziran 2021 Cumartesi günü  Saat 13:00’da Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vak-pa Lokali  Sakarya Caddesi No 30/1 Kızılay /ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliğince karar verilmiştir.

GÜNDEM:

 1. Acılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Birlik ve davetliler adına konuşmalar
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması
 6. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulunun Raporlarının müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası
 8. 2020 – 2023 yılları tahmini bütçelerin görüşerek karara bağlanması
 9. Dernek Organlarının seçimi
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış.

YÖNETİM KURULU