TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

“GENEL KURUL ERTELEME” “DUYURU”

01.03.2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı akabinde Sn. Cumhurbaşkanınca açıklanan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesi ile Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararına göre;
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine karar verilmiştir.

Ankara Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 10/03/2021 tarihli ve E-74071012-450-14168 sayılı yazılarında mezkur kararda belirtilen kişi ve metrekare koşuluna uymak suretiyle genel kurulun yapılması, katılım sayısının 300 kişiyi geçmesi halinde ise genel kurulun Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesinin son paragrafı gereğince ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

COVİD-19 Pandemisinin devam etmesi, mezkur kararlarda açıklanan 300 kişi sınırlamasının oy hakkına sahip her üyenin oy kullanma hakkını engelleyebilecek olması, Ankara Valiliği’nin de bu yönde önerileri sebebiyle Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesi ve Tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince Genel Kurulun 6 ay süre ile ertelenmesine, bu hususta üyelere duyuru yapılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verimiştir.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.