TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim’i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. İstatistiklere göre Türkiye’de kadın istihdam oranının hizmet sektöründen sonra en yüksek olduğu sektör tarım sektörüdür. Kadın istihdamının hizmet sektörünün ardından tarım sektöründe yoğunlaşması, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların kayıt altına alınmamasından dolayı oranların düşük olduğunun göstergesidir. Bu da tarımda kayıt dışı çalışan sorununu gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu kayıt dışı oranı verile göre %95’lerde görülmektedir. Yine tarımda mevsimlik işçi olgusu da kadınların kayıtlı istihdam oranında yer almayan yüzü olarak görülebilir. Tarım sektöründe kadın istihdam oranı neredeyse %40 lara yakındır. Ancak kadınlar tarafından yönetilen tarımsal işletme sayısı oldukça azdır. Kadınlar tarımda çok çeşitli rollerde çalışmaktadır;
–         Çiftlik yöneticisi
–         Anne
–         Vasıfsız işçi
–         Çoban
–         Girişimci

Bu nedenle rolleri asla küçümsenmemelidir. Bu da demek oluyor ki Kırsalın yükünün büyük bir kısmını kadın üreticilerimiz çekmektedir. Kadınlarımız çiftliklerde, köy toplumunda, topluluk düzeyinde ve hatta bir bütün olarak kırsal alanlarda çok daha fazla değer görmelidir.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak tarımsal üretimde yer alan çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlar, çalışarak, emeği karşılığında geçimini sağlayan kadınlarımıza saygılar sunarız.

Mehmet Ali ÜNAL
Genel Başkan