TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Genel Merkez

Birliğimiz üyelerinden ve Biobel Kontrol ve Sertifikasyon Firması sahibi Halim YILMAZ ve Emre ÇOLAK Birliğimize…