TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

BİRLİK’TE SOHBET YÜZ YÜZE

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak uzun bir süredir Ramazan dolayısıyla ara verdiğimiz “Birlik’te Sohbet” bomba gibi bir konu ve konukla tekrar start veriyor. Üstelik bu hafta 21.05.2022 Cumartesi günü saat 14:00 ‘da düzenleyeceğimiz sohbetimiz Birlik binamızda toplantı salonunda hem yüz yüze hem de online ortamda yayınlanmak suretiyle yapılacaktır. Konuğumuz Prof. Dr. Sücaattin KIRIMHAN, konumuz ise “Topyekün Kırsal Kalkınma” olarak belirlenmiştir. Hem interaktif ortamda Youtube’den yayınlanacak, hem de Toplantı salonumuzda yüz yüze olacak sohbetimize bütün üyelerimizi ve meraklıları davet ediyoruz.

ÖZGEÇMİŞ
Prof.Dr. Sücaattin KIRIMHAN;
1946 yılında Erzurum’da doğdu. 1965 yılında Sivas Lisesi Fen Kolu’ndan mezun oldu,
yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü’nde (1965-1969)
1969 yılında ziraat yüksek mühendisi unvanı ile tamamlayarak aynı bölümde asistan olarak
göreve başladı.
“Toprak ve Su Koruma” bilim alanında 1973 yılında “doktor” ve 1978 yılında da “üniversite
doçenti” unvanlarını aldı. 1978 yılında, Atatürk Üniversitesi’nde Çevre Sorunları Araştırma
Merkezi’ni kurdu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşunda dekan
yardımcısı ve dekan vekili olarak idari görev yaptı.
Eylül 1985 ayında Atatürk Üniversitesi’nden ayrılarak İnönü Üniversitesi’nde görev aldı. Bu
üniversitede Çevre Araştırmaları Birimi’ni, Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nü kurdu.
Üniversite Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.
Ekim 1986 ayında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne naklen atandı, bu üniversitede
rektörlüğe bağlı olarak Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’ni, Muş Meslek Yüksekokulu’nu ve
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu. Aralık 1987 ayında “profesör”
unvanını aldı, aynı üniversitede “rektör yardımcılığı” görevinde bulundu.
01 Kasım 1994 tarihinden emekli olduğu 17.08.2001 tarihine kadar, akademik çalışmalarını
Pamukkale Üniversitesi’nde sürdürdü. Bu üniversitede, Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü’nü kurdu, bölüm başkanlığı yanında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ile Teknik Eğitim Fakültesi Dekan vekilliği ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
görevlerinde bulundu.
A.B.Devletleri’nde, Oklahoma ve Washington Eyalet Üniversiteleri’nde, 1974-1976 tarihleri
arasında, doktora sonrası çalışmalarda bulundu ve ziyaretçi profesör olarak görev aldı.
ABD’de, özellikle, toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, çevre sorunları ve
akademik yönetim sistemleri konularında çalışmalar yaptı. Üniversitelerimizde, üniversitesanayi işbirliği kapsamında, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, 1989 yılında,
YÖK-Dünya Bankası İşbirliği içerisinde oluşturulan proje ile A.B. Devletleri ve İngiltere’de
yapılan eğitim ve inceleme çalışmalarına katıldı.
Portekiz, Norveç ve İran gibi ülkelerde düzenlenen bilimsel toplantılara da katılan Prof.Dr.
Sücaattin KIRIMHAN’ın 100’ün üzerinde, çoğu orijinal araştırma makalesi olan yayınları
mevcuttur.
Prof.Dr.Sücaattin KIRIMHAN’ın ilgi alanları; çorak toprakların ıslahı ve drenajı, su ve rüzgar
erozyonu, toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, su kaynaklarının geliştirilmesi, hidroloji,
temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, gürültü, biyokütle kullanımı, biyogaz
teknolojisi, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, sürdürülebilir tarım, organik tarım, çevre
yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, risk yönetimi ve entegre yönetim sistemleri,
istatistiksel süreç yönetimi, çevresel etki değerlendirme, deprem ve doğal afetlerin çevresel
etkisi olarak sıralanabilir.
Prof.Dr.Sücaattin KIRIMHAN, görevli bulunduğu üniversitelerde, üniversite-sanayi işbirliği
kapsamında çok sayıda seminer ve konferanslar vermiş, bu bağlamda 20’nin üzerinde yüksek
lisans ve 2 doktora tezi yönetmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğine bir örnek olarak, biyogaz
üretimi konusunda, Türkiye’de ilk olarak, KOSGEB’den önce kurulmuş olan SEGEM’de, 16-
20 Kasım 1981 tarihleri arasında, Ankara’da “Biyogaz Temel Prensipleri Eğitim Semineri”
vermiş, bu semineri takiben, DPT-SEGEM-UNICEF işbirliği ile 23-26 Kasım 1981
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Biyogaz Semineri”nin düzenlenmesinde
öncülük ederek görev almıştır. Görevde bulunduğu üniversiteleri temsil ederek GAP
koordinasyon kurulu toplantılarına, ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen şura ve kongrelere
katılmıştır.
Sosyal etkinliklerde bulunduğu dernek ve vakıf üyelikleri arasında; Toprak İlmi Derneği,
National Geographic Society, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Denizli Lions
Kulübü, Denizli Turizm Derneği, TEMA Vakfı ve Tüketici Hakları Derneği üyelikleri
sayılabilir. Prof.Dr.Sücaattin KIRIMHAN, TEMA Vakfı’nın gönüllü üyesi olarak, sırasıyla,
Denizli İl Temsilciliği, Ege Bölgesi Temsilciliği ve Ege-2.Bölgesi Gönüllü Temsilciliği
görevlerinde bulunmuştur.
Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı görevini sürdürmekte iken, 55 yaşında, kendi isteği ile, 17 Ağustos 2001 tarihinde
emekliye ayrılmıştır.
Emekliliğini takiben bir süre İzmir’de yaşamını sürdürmüş, 2003 yılında Ankara’ya
yerleşmiştir. Denizli, İzmir, Ankara ve Antalya’da Ar&Ge, eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinde bulunmuştur. Bir yılı aşkın bir süre Türkiye Çevre Vakfı’nda danışmanlık
yapmış, Kayseri, Çorum, Çankırı, Kocaeli ve Eskişehir’de il yöneticileri için “çevre yönetimi
eğitimi” seminerleri vermiştir.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık
Politikası, Çevre Politikası, Sosyal Politika ve İstihdam, Telekomünikasyon ve Bilgi
Teknolojileri seminerlerine katılmıştır.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin Bilim ve Danışma Kurulu üyesi olarak, Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan 1.Çevre ve Ormancılık Şurası hazırlık
çalışmalarında “Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Çevre Yönetimi Komisyonu” başkanı
olarak görev almıştır.
Prof.Dr. Sücaattin KIRIMHAN emekliliğini takiben eğitim, tarım, çevre ve entegre yönetim
sistemleri konularında danışmanlık ve eğitmenlik hizmetlerini sürdürmüştür.
Halen Ankara’da yaşamını sürdürmekte olan Prof.Dr.Sücaattin KIRIMHAN, evli olup, üç
çocuk babası ve dört torun dedesidir.
15 Ocak 2020 / Ankara