YÖNETİM KURULUDr. Erkan İÇÖZ | Genel Muhasip

 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No:14, 06100 Ankara

Tel (İş)   : 0.312.458 56 44

Faks (İş) : 0.312.458 58 07

e-mail      :erkanicoz@yahoo.com

                :eicoz@turkseker.gov.tr

 

I. ÖĞRENİM DURUMU   :

1989-1993               :(Lisans) Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Ankara

1993-1995                           :(Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı

1995-2003               : (Doktora) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

 Tarım Makineleri Anabilim Dalı

 

II. YAYINLARI   :

1.     İÇÖZ, E., YAVUZCAN, H.G. Effects of different working speeds on the longitudinal distribution of precision drills.4 th. International Conference on Agricultural and Forest Engineering SGGW, Warsaw, Poland, June 23-25, 1997.

2.    YAVUZCAN, H.G., İÇÖZ, E. Physical properties of sugar beet seed effects on the longitudinal Disribution of precision drills. International conference on agricultural Engineering Oslo, Norway 24-27 Agust 1998.

3.    SARAL, A., İÇÖZ, E., TUGRUL, K.M., KUTLUK, Ş.Türkiye Şeker Pancarı Tarımının Mekanizasyon Düzeyi. 22. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. S: 231-237. 08-10 Eylül 2004, Aydın.

4.    TUGRUL, K.M., İÇÖZ, E. Ankara Şeker Fabrikasında Gürültü ve Önleme Yöntemleri 22. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. S: 238-245. 08-10 Eylül 2004, Aydın.

5.    İÇÖZ, E., SARAL, A. Türkiye Şartlarına Uygun Şeker Pancarı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geliştirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt 10(4), sayfa 402-409, Ankara.

6.    EVCİM., H.Ü.,ULUSOY, E.,GÜLSOYLU, E., KAMİL O. SINDIR, K.O., İÇÖZ, E. Türkiye Tarımı Makinalaşma Durumu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2, sayfa 869-892, 3-7 Ocak 2005, Ankara.

7.    TUGRUL, K.M., İÇÖZ, E. Determination of Wear Characteristics of Drill Cultures of Precision Drilling Machine Made of Different Materials. Tarım Bilimleri Dergisi. 2005 11(4), sayfa 428-433, Ankara.

8.    İÇÖZ, E., TUGRUL, K.M., SARAL, A., İÇÖZ, E. A Research on Ethanol Production and Use from Sugar Beet in Turkey. Biomass and Bioenergy 33 (2009) 1-7.

9.    İÇÖZ, E., TUGRUL, K.M. A Feasibility Study for the Production of Bioethanol in Türkiye. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture.
14-17 October, 2008 Antalya.

10.  TUĞRUL, K.M., İÇÖZ, E., PERENDECİ, N.A.Determination of soil loss by sugar beet harvesting. Soil & Tillage Research 123 (2012) 71–77.

III. KATILDIĞI BAZI MESLEKİ SEMİNERLER VE KURSLAR :

1.     İş Makinesi Öğretici Belgesi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1999 Ankara

2.    Elektrohidrolik, FESTO DIDACTIC, 1998.

3.    Hidrolik İleri Seviye, FESTO DIDACTIC, 2000.

4.    III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 2003 İzmir.

5.    22. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 08-10 Eylül 2004, Aydın.

6.    IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 2005 İzmir.

7.    TSE Kalite Yönetim Sistemi ve Temel Eğitimi 09-11 Nisan 2007, Ankara.

8.    TSE İç Kalite Tetkiki Eğitimi 30 Nisan-02 Mayıs 2007, Ankara.

9.    10. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 17-17 Ekim 2008, Antalya.

10.  VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 2011 İzmir.

11.  Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi, 2014 Ankara.

IV. ÇALIŞMA HAYATI  :

1993-1997         : Şeker Enstitüsü, Ankara

Görevi              : Tarımsal Mekanizasyon Şubesi, Mühendis

1997               : Askerlik

1997– 2001        : Susurluk, Alpullu, Erzurum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları

Görevi              : Ziraat Bölge Şefliği Şef Yardımcısı ve Bölge Şefi

2001-2003         : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara.

Görevi              : Tarımsal Mekanizasyon ve Sondaj İşleri Müdürlüğü,

  Başmühendis

2003-Devam       : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara.

Görevi              : Tarımsal Mekanizasyon ve Sondaj İşleri Müdürlüğü,

 Müdür Yardımcısı

 


  YÖNETİM KURULU Kategorisindeki Diğer Başlıklar
Fehmi KİRAZ | Genel Başkan
Üzeyir YÜREKLİ | Genel Başkan Yardımcısı
Fikri KAYA | Genel Sekreter
Dr. Yücel KEŞLİ | Genel Yayın Yönetmeni
Hasan Hüseyin BAYRAM / Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan BALCI | Yönetim Kurulu Üyesi
Timuçin ÜNLÜ| Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuzhan FAKILI| Yönetim Kurulu Üyesi
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM