YÖNETİM KURULU
Oğuzhan FAKILI| Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

 

Kişisel Bilgiler    

Adı                 :                       OĞUZHAN FAKILI

Unvanı                        :                       Ziraat Yüksek Mühendisi

İş Adresi         :                       Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

İş Tecrübesi ve Stajlar

Haziran 2012- ….                   Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı

Toprak, Bitki, Sulama Suyu ve Zemin Mekaniği Analiz Laboratuvarı

 

Ağustos 2011- Haziran 2012 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı

                                              

Ağustos 2006- Ağustos 2011            Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Dai. Bşk.

                                               Yağlı tohumlu bitkiler ve bitkisel yağlar,  tarımsal istatistikler

 

Mart 2003-Ağustos 2006       Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

                                               Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama,

Üretme ve İşletme Bölümü Esenboğa İşletmesi

Bitkisel Gen Kaynakları ve Çayır-Mera Yem Bitkileri Bölümleri                                      

Haziran 2001- Mart 2003       Yozgat Tarım İl Müdürlüğü

                                               Yem Bitkileri Destekleri-Çiftçi Kayıt Sistemi

 

 

 

 

Eğitim ve Öğrenim Durumu

 

Eylül 2005- Mayıs 2010         Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

                                               Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

                                               Lisansüstü  (Not Ort.: 98)

 

Eylül 1994- Mart 1999           Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Ankara)

                                               Tarla Bitkileri Bölümü

                                               Lisans

 

Eylül 1991- Haziran 1994      Keçiören Aktepe Lisesi (Ankara)

                                               Lise

 

Katıldığı Sertifika Programları

Eylül 2015                              InterGIS Eğitimi”

                                                           Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü,

Ankara (07.09.2015-11.09. 2015)

 

Mayıs 2015                             İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü Güncelleme Eğitimi”

                                                           TSE, 25 Mayıs 2015

 

Nisan 2014                             “TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardı Ölçüm Belirsizliği Eğitimi”

                                               AKSİYON İş Sağlığı Çevre Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Ankara(08-10 Nisan 2014)

 

Ocak 2014                              “TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardı Temel Eğitimi”

                                               AKSİYON İş Sağlığı Çevre Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

                                               Büyük Anadolu Oteli, Ankara(20-22 Ocak 2014)

 

Ocak 2014                              “TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardı Dokümantasyon Eğitimi”

AKSİYON İş Sağlığı Çevre Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

                                               Büyük Anadolu Oteli, Ankara(20-22 Ocak 2014)

 

Ocak 2014                              “TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardı İç Tetkik Eğitimi”

AKSİYON İş Sağlığı Çevre Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

                                               Büyük Anadolu Oteli, Ankara(20-22 Ocak 2014)

 

Aralık 2013                            “Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17065 Standardı Eğitimi”

                                               TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), Ankara(12 Aralık 2013)

 

Kasım 2012                            “Toprak Koruma Projesi Hazırlanmasına Yönelik Hizmet içi Eğitimi”

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Antalya(19-28 Kasım 2012)

 

Kasım 2012                                        “3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” Hizmet İçi Eğitimi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Antalya(19-28 Kasım 2012)

 

Kasım 2012                            “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” Hizmet içi Eğitimi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Antalya(19-28 Kasım 2012)    

 

Aralık 2011                            Kamu Bilirkişilik Eğitimi

                                               Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara

 

Ekim 2011                              Organik Tarım Kontrolörü (TSE-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak.)

                                               (TS EN ISO 9001:2009 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi)

                                               (TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği ve HACCP Yönetim Sistemi Temel Eğ.)

(TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi)

(Denetim Teknikleri)

 

Eylül 2011                              İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü (TSE-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak.)

                                               (TS EN ISO 9001:2009 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi)

                                               (TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği ve HACCP Yönetim Sistemi Temel Eğ.)

(TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi)

(Denetim Teknikleri)

 

Temmuz 2011                         IPARD PROGRAMI (Tedbirler Alt Tedbirler, Teklif Alma Kuralları, Faydalanıcı Olma Kriterleri, İş Planı, Uygun Ve Uygun Olmayan Harcamalar, Başvuru Paketi, Yerinde Kontroller, Teknik Projeler)

                                               Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

                                               Yönetim Otoritesi, Ankara

 

Nisan - Temmuz 2010            Bilgisayar İşletmenliği ve Access Veritabanı (176 saat)

                                               MEB Mamak Halk Eğitim Merkezi, Ankara

 

Mayıs 2010                            Soya Tarımı

                                               GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa

 

Nisan 2010                             “Medicinal and Aromatic Plants in EU” (Avrupa Birliğinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler),  ERASMUS Intensive Programme

                                               Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

 

Mart 2010                              TÜGEM II. Hizmet İçi Eğitim Semineri

                                               Antalya

 

Şubat 2010                             Veri Tabanı (EXCEL, ACCESS)

                                               Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM), Ankara

 

Temmuz 2007                        Avrupa Birliği Proje Çevirimi Yönetimi Eğitimi (PCM)

                                               Türkiye Teknik Elemanları Vakfı, Ankara

 

Ocak - Mart 2005                  Güzel Konuşma Sanatı

                                               Gazi Üniversitesi,  Ankara

 

Nisan  - Haziran 2004                        Web Sayfa Tasarımı

                                               Gazi Üniversitesi,  Ankara

 

Mart - Haziran 2004               ERDAS IMAGINE Temel Yazılımı, ArcGIS CBS Temel Yazılımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara

 

Ocak - Mart 2004                   Fotoğraf Çekim Teknikleri

                                               Gazi Üniversitesi,  Ankara

                                                

Ocak 2003                              Arıcılık

                                               Tarım İl Müdürlüğü, Yozgat

 

Kasım 2002                            Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme

                                               Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM), Ankara

 

Haziran 2001                          Gıda-İş Yerlerinde Çalışan Sorumlu Yöneticiler Eğitimi

                                               Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

 

Kişisel Beceriler ve Yetenekler

 

Ana Dil                                 Türkçe

Diğer Diller                                   İngilizce

 Avrupa düzeyi (*)

BİLGİSAYAR                      Microsoft Office Programları (Word, Excel, Powerpoint, Access)

                                               Web tasarım

 

Yayınlar       

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇİÇEK ATİKMEN, Dr. Gazi ALTIN, Dr. Funda ÇİMEN TÜRELİ, Nevin TOPRAK, Semra YILDIRIM, Oğuzhan FAKILI,

Durmuş DEMİR, Ahmet Seçim OTTAN, Müberra GÜLEÇ, Şeyma KALENDEROĞLU. Laboratuvarlarda Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanması, Yangından Korunma ve İlk Yardım.  2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 30-31 Ekim/1 Kasım 2014, İstanbul

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇİÇEK ATİKMEN, Dr. Gazi ALTIN, Dr. Funda ÇİMEN TÜRELİ, Nevin TOPRAK, Semra YILDIRIM, Oğuzhan FAKILI,

Durmuş DEMİR, Ahmet Seçim OTTAN, Müberra GÜLEÇ, Şeyma KALENDEROĞLU. Laboratuvarlarda Güvenli Çalışma İlkeleri.  2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 30-31 Ekim/1 Kasım 2014, İstanbul

 

Sevda KOÇDAŞ, Engin YURTSEVEN, H. Sabri ÖZTÜRK, Nuray Çiçek ATİKMEN, Gazi ALTIN, Oğuzhan FAKILI.  The Methods Of Soil Moisture Identification and The Calibration of TDR System. Balkan Agriculture Congress, 08-11 September 2014, Edirne, TURKEY

 

 

Oğuzhan FAKILI, Menşure ÖZGÜVEN. Türkiye’de Adi Kekik (Thymus Vulgaris L.) Konusunda Yapılan Çalışmaların Envanteri(Inventory of Researches on Thyme (Thymus vulgaris L.) in Turkey). Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-3

 

Derya GÜRLEK, Sebahattin ÖZCAN, Khalid Mahmood KHAWAR, Muhammad AASIM,         Oğuzhan FAKILI. Efficient Micropropagation Of Endemic Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart. 1st International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), May 26-29, 2010, Fethiye-Muğla, Turkey.

 

Oğuzhan FAKILI, Rakamlarla Bitkisel Üretim.

TÜRK ZİRAAT HABER, Yıl 9, Sayı:40, Sayfa: 6, Mart 2009, Ankara

                                              

Oğuzhan FAKILI, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.                                        TÜRKTARIM,  Sayı: 180, Sayfa: 52-56, Mart-Nisan 2008, Ankara

                       

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 11-13 Mayıs 2016, İstanbul

 

TURKLAB-EUROLAB İstanbul Konferansı 2015

08 Ekim 2015, İstanbul

 

2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 30-31 Ekim/1 Kasım 2014, İstanbul

 

Balkan Agriculture Congress, 08-11 September 2014, Edirne, TURKEY

 

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 03-07 Haziran 2013, Nevşehir

 

1st International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species May 26-29, 2010 Muğla, TURKEY.

 

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.

 

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

 

Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana.

 

İlgi Alanları ve Sosyal Faaliyetler

 

                                         Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği

                                         S.S. Öz Yeşil Bahçeli Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği

                                         Dağcılık, Doğa Sporları ve Trekking Kulüplerine aktif üyelik

                                         Seyahat etme, Yeni şehirler görme.

 

 

Yurtdışı Araştırma-Deneyim

Şubat-Mart 2016                    Hindistan-Tayland-Kamboçya

Haziran-Temmuz 2015           Suudi Arabistan

Eylül 2014                              Bulgaristan-Makedonya-Yunanistan

Haziran 2014                          Nahcivan

Mart 2014                              Gürcistan

Mart 2013                              Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika

Aralık 2011 – Ocak 2012       Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan

Ekim 2009                              Suriye

Ekim-Kasım 2008                  İran-Pakistan-Hindistan- BAE(Dubai)         

Şubat-Mart 2007                    İran-Pakistan-Hindistan-Nepal-BAE(Dubai)

Eylül 2005                              K.K.T.C

 


  YÖNETİM KURULU Kategorisindeki Diğer Başlıklar
Fehmi KİRAZ | Genel Başkan
Üzeyir YÜREKLİ | Genel Başkan Yardımcısı
Fikri KAYA | Genel Sekreter
Dr. Erkan İÇÖZ | Genel Muhasip
Dr. Yücel KEŞLİ | Genel Yayın Yönetmeni
Hasan Hüseyin BAYRAM / Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan BALCI | Yönetim Kurulu Üyesi
Timuçin ÜNLÜ| Yönetim Kurulu Üyesi
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM