BASIN BİLDİRİSİ
16.11.2011
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN; Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımı ile ilgili Basın Bildirisi :

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN;

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımı ile ilgili Basın Bildirisi :

 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sınavla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 144 , açıktan 844 olmak üzere 988 adet uzman ve destek personeli alımı yapılacaktır. Açıktan alınacak personel için,müracaat eden adayların KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak kadronun 5 katı aday sınava girecektir.

-Toplam 988 adet personel alımı için yapılacak sınavın Kurum tarafından yapılacak olmasına rağmen, sınavın yapılacağı salonların Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde olmasından dolayı, sanki sınavın Kurum tarafından Hacettepe Üniversitesi’ne yaptırılacağı gibi bir algılama mevcuttur. Kurum kendine, sınav yapma becerisine güveniyorsa, ilanda sınavı bizatihi kendisinin yapacağını bildirmeli, sınavı da kendisi yapmalıdır.

Her hangi bir olumsuzluktan şüphe duyuyorsa direkt üniversiteye ya da sınav tecrübesi olan ÖSYM gibi bir kuruma sınavı yaptırmalı , bu durumu da sınav ilanında açıkça belirtmelidir.

 

-Diğer bir husus ise, Sınav İlanının özel şartlar bölümünde “5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinin 4. Fıkrasında “il koordinatörlüklerinde uzman pozisyonunda istihdam edileceklerin asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Kurum nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2012 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aramayabilir. Bu tarihe kadar bu fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez” hükmüne dayanılarak, müracaatlarda yabancı dil yeterliliği ‘40’ puan yeterli görülmekte ve atamaları yapılsa dahi 31.12.2012 tarihine kadar yabancı dil puanlarını ‘60’’a çıkarmadıkları takdirde sözleşmelerinin feshedileceği belirtilmektedir.

 Şunu sormak istiyoruz ve cevabını bekliyoruz.

 

1- Yarışma sınavının amacı zaten nitelikli personel alımı yapmak için değil midir?

2-Yabancı dil puanı en az 60 olan nitelikli personel adayının olup olmadığı bilgisi Kurum’da mevcut mudur? Yoksa afaki bilgilere mi dayanmaktadır. Şöyleki; Yönetmelikte belirtilen ‘60’ yabancı dil puanı şartı belirlenip bir sınav yapılmış ve ilan edilen kadro sayısınca eleman alınamamışta, bütün bu deneyimlerden sonra yapılacak bu sınavda yabancı dil puan şartı ‘40’a indirilmiştir.   

3-  Yönetmelik uyarınca yabancı dil puanını 1 yıl içerisinde 40’tan 60’a çıkarılamadığı takdirde, personelin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğinden, bu personele yapılacak yatırımın boşa gitmesi ve kurum kazanımının sıfırlanmasından dolayı oluşacak kamu zararının hesabını kim verecektir. Bütün bunlar enine boyuna düşünülmüş müdür?

4- Kurum yıllardır personel almakta, her seferinde yaptığı sınavda yabancı dil puanı ile oynamakta, her seferinde yeni bir yabancı dil puanı ölçüsü oluşturmaktadır.

 

Hem mesleki bilgisi olan hem de yeterli seviyede yabancı dil bilgisi olan personeli baştan sınavla belirleyip almalıdır. Her sınavda yeni bir sınav yöntemi , usulü ve kriterleri belirlemek sınav ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.Bu konuda, Kurum ve Bakanlık karar vermelidir ve uygulamalıdır.

Sınav tecrübesi olan bir kuruma sınav yaptırma yerine, Kurumun kendisinin bizzat sınavı yaparak -geçmişte yapmış olduğu sınav ve personel alımları hakkındaki tartışmalı hususlar da- düşünüldüğünde,   şart koşulan yabancı dil puanı aşağı düşürülerek, nitelikli personel değil de, kafalarda belirlenen personel mi alınmaya çalışılmaktadır?

Alınacak personelin 2012 yılı sonuna kadar yabancı dil seviyelerini 60’a çıkarmaları yönetmelikte belirlenmiştir.

O zamana kadar alacaklarımızı alıp, daha sonra “Kurumun kazandığı mesleki tecrübeyi kaybetmeyelim.” Gibi bir gerekçeyle yönetmeliğin bu maddesinin ötelenmesi düşünülüyorsa, bu durum etik de değildir, dürüstçe de değildir.

O halde Kurum, mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi ve diğer kriterleri ihtiyacına göre kesin hatlarla belirlemeli ve her sınavda bu kriterleri değiştirmemelidir. Bu, Kurum’un da Bakanlık’ın da ciddiyetini belirleyecektir. Kurum’un istediği nitelikte personel Ülkemizde mevcuttur. 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımının hakkaniyetle, kimsenin sınav uzmanlığı konusunda şüphesi olmayan ÖSYM’ye yaptırılması  gerekmekte ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun ilana çıkılmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde akıllardaki soru işaretlerinin giderileceğini düşünmekteyiz.

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU… ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ FINDIK BASIN BİLDİRİSİ PAMUK BASIN BİLDİRİSİ MAZOT BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 4 Haziran 2009 BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ HAVZA BAZLI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ET İTHALATI BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 16 Ekim 2010 4’LÜ PAKET BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) NİŞASTA BAZLI ŞEKER BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ 26 MART 2011 ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 07 MAYIS 2012 YAŞ ÇAY BASIN BİLDİRİSİ 25 MAYIS 2012 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN YETKİLERİ PAYLAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR BASIN BİLDİRİSİ 21 OCAK 2013 HAYVANCILIK BASIN BİLDİRİSİ TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ Hayvancılık ve Halk Sağlığı Nereye Gidiyor? BASIN BİLDİRİSİ 26 Şubat 2013 GDO'LU PİRİNÇ BASIN BİLDİRİSİ 09 NİSAN 2013 TARIMA KATKI YAPAN BASIN MENSUPLARINA PLAKET AYÇİÇEĞİ FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HAKLARI BASIN BİLDİRİSİ TARIMDA MİRAS KANUNU TASARISI BASIN BİLDİRİSİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK BORÇLARINI ÖDEMEYENLERE DESTEKLEME ÖDENMESİ BASIN BİLDİRİSİ 10 MART 2014 TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ZEYTİN BASIN BİLDİRİSİ 13 Kasım 2014 KESTANE AĞACI KIYIMI BASIN BİLDİRİSİ 20 Aralık 2014 BASIN BİLDİRİSİ (05/09/2015) TARIM BAKANLIĞINI KİM YÖNETİYOR? TARIM ÖĞRETİMİNİN 170. YILI BASIN BİLDİRİSİ KIRMIZI ET BASIN BİLDİRİSİ 31 MAYIS 2016 DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ 24 KASIM 2017 "UCUZ ET" BASIN BİLDİRİSİ HELAL GIDA BASIN BİLDİRİSİ 12.12.2017 DEKLARASYON BASIN BİLDİRİSİ 02.01.2018 "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI" GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞİDİR BASIN BİLDİRİSİ 24.01.2018 ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018 ZEYTİN ALANLARIMIZI KORUMADA BİR HUKUK ZAFERİ DAHA BASIN BİLDİRİSİ 05.04.2018 ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ FINDIK BASIN BİLDİRİSİ PAMUK BASIN BİLDİRİSİ MAZOT BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 4 Haziran 2009 BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ HAVZA BAZLI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ET İTHALATI BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 16 Ekim 2010 4’LÜ PAKET BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) NİŞASTA BAZLI ŞEKER BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ 26 MART 2011 ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 07 MAYIS 2012 YAŞ ÇAY BASIN BİLDİRİSİ 25 MAYIS 2012 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN YETKİLERİ PAYLAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR BASIN BİLDİRİSİ 21 OCAK 2013 HAYVANCILIK BASIN BİLDİRİSİ TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ Hayvancılık ve Halk Sağlığı Nereye Gidiyor? BASIN BİLDİRİSİ 26 Şubat 2013 GDO'LU PİRİNÇ BASIN BİLDİRİSİ 09 NİSAN 2013 AYÇİÇEĞİ FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HAKLARI BASIN BİLDİRİSİ TARIMDA MİRAS KANUNU TASARISI BASIN BİLDİRİSİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK BORÇLARINI ÖDEMEYENLERE DESTEKLEME ÖDENMESİ BASIN BİLDİRİSİ 10 MART 2014 TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ZEYTİN BASIN BİLDİRİSİ 13 Kasım 2014 KESTANE AĞACI KIYIMI BASIN BİLDİRİSİ 20 Aralık 2014 BASIN BİLDİRİSİ (05/09/2015) TARIM BAKANLIĞINI KİM YÖNETİYOR? TARIM ÖĞRETİMİNİN 170. YILI BASIN BİLDİRİSİ KIRMIZI ET BASIN BİLDİRİSİ 31 MAYIS 2016 DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ 24 KASIM 2017 "UCUZ ET" BASIN BİLDİRİSİ HELAL GIDA BASIN BİLDİRİSİ 12.12.2017 DEKLARASYON BASIN BİLDİRİSİ 02.01.2018 "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI" GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞİDİR BASIN BİLDİRİSİ 24.01.2018 ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018 ZEYTİN ALANLARIMIZI KORUMADA BİR HUKUK ZAFERİ DAHA BASIN BİLDİRİSİ 05.04.2018


Bu Habere Ait Yorumlar
Henüz yorum kaydedilmemiş..
LÜTFEN YORUMUNUZU YAZINIZ
Konu
Adınız Soyadınız
E Posta Adresiniz
Yorumunuz
1 * 1 = ?
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.