ET İTHALATI
4/28/2010 2:30:35 PM

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ET FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ
28 Nisan 2010


 
 
            ET İTHALATI:  
 
Bilindiği üzere hayvancılığa yapılan desteklemelere ters orantılı olarak son 7-8 aydır et fiyatları sürekli artmaktadır. Anlaşılan o ki; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hayvancılığa yapmış olduğu ve her durumda deklare ettiği desteklemelerin yeterli olmadığını anlamış olmalı ki, en azından tüketiciyi mağdur etmeme adına hayvan ithalatına izin vermiştir. Bu geçici bir tedbirdir. En kısa zamanda destekleme politikasını yeniden gözden geçirerek et ithalatına son verecektir. Evet, son yıllarda tarımdaki rant alanını keşfeden ve her ihtimali ranta çeviren bir zihniyet için, yukarıda belirtilenler çok safiyanece bir düşünce olur.
Neden mi? Bunun nedeni aslında etin perakende satış fiyatları ile üreticinin kesim fiyatı arasındaki uçurumdan açıkça gözükmektedir. Yine safiyanece hepimiz Et ve Balık Kurumunun özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmasına sevinmişizdir. Elbette sevinilecek bir durum. Bu tür regüle edici kurumların tarımın her alanında artması temennimizdir. Ancak, EBK’nin Türk üreticisinden hayvan satın alarak piyasayı regüle ediyor olması, Bakanlığın hayvancılığa yapmış olduğu desteklemelerin tamamlayıcısı olması açısından önemli idi. EBK’ya et ithalatı izni verilmiş olması, daha doğrusu kamuoyuna bu şekilde yansıtılmış olması, EBK’nın et ithal eden firmaları ve keşfedilen bu rant alanını kamufle etmek amacıyla özelleştirme kapsamı dışına çıkarıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır.
Yapılacak et ithalatı hayvancığımızın bir 10 yıl daha geriye gitmesi ve yıllardır yapılan desteklemelerin çöpe atılması ve nihayetinde tüketici silahıyla Türk üreticisinin katledilmesidir.
Hükümetin bir an evvel bu kararından vaz geçmesi temennisiyle.

Saygılarımla…

 

                                             FEHMİ KİRAZ

                                             Genel Başkan

               TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981
 
 
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
ET İTHALATI BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.