GDO YÖNETMELİĞİ YUMUŞATILMAYA BAŞLANDI
11/20/2009 4:09:58 PM
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
GDO YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK
BASIN BİLDİRİSİ
20 Kasım 2009
 
 

GDO YÖNETMELİĞİ YUMUŞATILMAYA BAŞLANDI

26.10.2009 tarihinde yayınlanan GDO yönetmeliği bilindiği üzere gerek ithal edilecek GDO’lu ürünler, gerekse de Bakanlıkça belirlenecek GDO riski taşıyan GDO’suz ürünlerde analiz yapma şartı getirilmişti.

Resmi Gazetede bugün yapılan değişiklikle 6, 9 ve 11.maddelerin hükümlerinin yürürlük tarihi 1 Mart 2010 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği üzere 6 ve 9 uncu maddeler izin ve müracaat ile ilgilidir.11 inci madde ise gerek GDO gerekse de GDO’ suz ürünlerin analizi ile ilgilidir. Ancak 11.maddenin içerisinde analiz gerekliliği vardır.

Bilindiği üzere GDO yönetmeliği öncesinde GDO’lu ürün ithalatı yasaktı. Ancak firmaların beyanı esas kabul edilerek ithalat yapılıyor idi.Analiz şartının 1 Mart tarihinde uygulamaya başlanacak olması,bazı firmaların beyanlarının gerçeği yansıtmadığı, GDO’suz ürün ithal edildiğine dair beyanda bulunmalarına rağmen ülkeye GDO’lu ürün sokmuş olabilecekleri akla gelmektedir.Yönetmeliğin geçici maddede değişiklik yapılarak uygulamayı 1 Martta başlatıyor olması ,bu firmaların baskısı ile mi olmuştur?Bu konuda yetkililerden açıklama bekliyoruz.

GDO yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle önceden riskli ve tehlikeli görülen GDO’lu ürünlerin transit geçişleri yasaklandığı halde,yeni değişiklikle transit geçişler de Bakanlıkça yeni usül ve esaslar belirleneceği belirtilerek transit geçişlerin yolu açılacağı görülmektedir.

GDO yönetmeliği GDO’lu ürün ithalatını serbest bırakılmıştı.

Yapılan bu değişiklik ve ileride yapılacağı muhtemel değişikliklerle GDO ithalatında daha disiplinsiz hale geleceği, bu durumun ülke ve halkımızın aleyhine olacağı görülmektedir. 

Bu yönetmeliğin güçlü ve milli bir Biyogüvenlik Kanun gücüne ihtiyacı vardır ve bu kanun taslağı Bakanlar Kurulunda tasarılaşması için imzada beklemektedir.

Gelecek nesillerimizin sağlıklı olması dileğiyle kamuoyuna saygılarımla…

Fehmi KİRAZ
Genel Başkan
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YÖNETMELİĞİ
ZEYTİNCİLİK ISLAHI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DAVA
ZEYTİNCİLİK YÖNETMELİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.