EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
6/4/2009 5:36:32 PM
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU BASIN BİLDİRİSİ 4 Haziran 2009

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ

ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU

BASIN BİLDİRİSİ

4 Haziran  2009

 

 

            Bilindiği üzere Sn. Başbakan bugün yeni bir önlem paketi açıkladı. Sağlık, madencilik, sanayiciye destek, kimyasal ve petrol yatırımları, kobilere yönelik v.s. destekler bulunurken, üretim yapamaz duruma gelen çiftçi bu paketin içine alınmamıştır.

 

            Her zamanki gibi çiftçi yine unutulmuştur.

 

            TZYMB olarak 9 Mayıs 2009 tarihinde yaptığımız “Ekonomik Krizin Tarıma Etkileri” konulu panelden çıkan sonuçlara göre ülkemizde son birkaç yıldır uygulanan eksik yada yanlış politikalarla çiftçinin artık üretim yapamaz duruma geldiğini, hükümetin buna bir önlem alması gerektiğini kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşmıştık.

 

            2008 yılında enflasyon %10 artarken gübre fiyatları %100 ile %150 oranında artmış, mazot 2008 yılının ilk yarısında %30 artmış, elektrik fiyatı %70 artmış, traktör satışları %40 oranında düşmüş ve çiftçiye 2008 yılında 10 Milyar TL kredi kullandırılmıştır. Buna karşın, buğday fiyatları %10 oranında artarken, mısır fiyatları %25, fındık fiyatları %40, üzüm fiyatları %25 ve üreticinin sattığı süt fiyatları %35-40 oranında düşmüştür. Pamuk fiyatlarında ise 6 yıldır değişiklik olmamaktadır. Tüm bunların yanında TMO buğday alımı bile yapmamış, bütçeden tarıma ayrılan pay ise 2008 yılına göre %10 daha düşürülerek 2009 yılında 4,95 Milyar TL öngörülmüştür.

 

            Tarım sektörünün krizde olduğu ve etkilendiği Hükümet tarafından kabul edilmeli ve diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de bir önlem paketi hazırlanmalıdır. Tarımsal desteklemeler, Tarım Kanunu’nda belirtildiği üzere GSMH’nın %1’inden az olmayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve artırılmalıdır. Çiftçinin üretimde kullandığı girdilerde, özellikle gübrede KDV, mazotta ÖTV ve KDV indirimleri uygulanarak çiftçinin girdi maliyetini azaltıcı tedbirler ortaya konmalıdır. Tarımda kullanılan elektrik fiyatları yeniden belirlenmelidir. Tarımda kullanılan kredilerin geri ödemesinde faizsiz süre uzatımına gidilmeli, çiftçilere verilen kredi kartı faiz oranlarında indirimler yapılmalıdır. Devlet müdahale kuruluşları daha aktif rol almalı ve regülasyon görevini yerine getirebilmelidir.

 

            Hükümet bir an önce çiftçiler için alınacak önlemleri açıklamalıdır. Yoksa Türk tarımı ve çiftçi bitmek üzeredir.

 

            Kamuoyuna saygılarımla…

 

Fehmi KİRAZ

                                                                                   Genel Başkan

                                                           Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

                                                                           Yönetim Kurulu Adına

     

 

Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981

http://www.kanaldhaber.com.tr/HaberDetay.aspx?haberId=43813&catId=36
http://www.cnnturk.com/2009/ekonomi/genel/06/04/yeni.tesvik.paketi.nasil.degerlendirildi/529537.0
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
PANEL: EKONOMİK KRİZİN TARIMA ETKİLERİ
KURULUŞUMUZUN 70.YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK KRİZİN TARIMA ETKİLERİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
PANEL: EKONOMİK KRİZİN TARIMA ETKİLERİ
KURULUŞUMUZUN 70.YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK KRİZİN TARIMA ETKİLERİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.