MAZOT FİYATLARI
10/10/2008 5:42:01 PM
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ MAZOT FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ 10 Ekim 2008

Türk çiftçisi şu yoğun ekim döneminde mazot girdisini %40 daha fazlaya kullanıyor.
 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) bundan iki ay önce yine bir basın bildirisi ile hükümete ve ilgili kurumlara mazot fiyatlarını neden indirmiyorsunuz diye sormuş ve uyarmıştır.
 Devlet mazottan (akaryakıt) litre başına 1,49 YTL Özel Tüketim Vergisi ve ayrıca %18 KDV almaktadır. 1,49 YTL’lik ÖTV vergisi sabittir. Yani fiyat artsa da artmasa da aynıdır. Fiyat artışına göre değişken olan sadece KDV’dir.
 Mazotun ortalama satış fiyatı 3 YTL’dir. Bunun 1,49’u ÖTV geri kalan 1,51’in %18’i yani 0,27 YTL’si KDV’dir. 1,51 den 0,27 çıkardığımız zaman 1,24 YTL tedarikçi, ana bayi ve bayilerin akaryakıtı taşıma, depolama ve satış yeri maliyetleri ile kar etme fiyatlarıdır.
 Petrolün ham varil fiyatı yaklaşık 3 aydır %40 azalmıştır. 147 ABD Dolarından 87 ABD Dolarına düşmüştür. Akaryakıt pompa çıkış fiyatlarının da %40 düşürülmesi gerekmektedir? 
Şimdi soruyoruz; Dünya’da petrol fiyatları artarken artış oranları haftalık pompa satış fiyatlarımıza yansıtılırken, fiyatlar düşerken neden yansıtılmıyor? Fiyatlar aynı, ÖTV ve KDV aynı yani Devletin aldığı vergi aynı. Peki bu %40 yani 60 dolarlık fark neden tedarikçi, ana bayi ve bayilere bırakılıyor?
Tedarikçi, ana bayi ve bayi litre başına maliyet ve karı 1,24 YTL yerine 0,49 YTL daha düşük olması gerekmektedir. Yani tedarikçiler bu 1,24 YTL fiyatından belli bir kar ediyordu. Şimdi o kardan 0,49 YTL daha fazla kar ediyorlar. Oransal olarak bu karları %40 daha artmıştır.
Zaten Dünya’da en pahalı akaryakıtı ülkemiz kullanmaktadır. Dünya’nın öteki ucundaki Avustralya’da bile bizden düşük iken, biz yanı başımızdaki veya ülkemize borular ile akan petrolü Dünyanın en pahalı kullanan ülkesiyiz. Çiftçimizde Dünya’nın en pahalı mazotunu kullanmaktadır. Diğer ülke çiftçileri ile nasıl rekabet edebilirler.
Fiyatların % 40 düşürülmesi gerekirken aynı kalması, çiftçimize mazot girdisinden oluşacak artı maliyetin yansıması toplam ürün maliyetine % 15-20 olarak gerçekleşecektir. Bunun anlamı üreticimizin % 15-20 daha rekabet edememesi ya da zarar etmesidir.
Bu haksızlık ortadan kaldırılsın. 3 ay öncesine göre oransal olarak % 40 daha fazla fiyat ile akaryakıt kullanmaya başladık.
Akaryakıt fiyatlarının, özelliklede çiftçimiz için mazot fiyatlarının hemen normal değerine indirilmesini yani % 40 daha düşürülmesini istiyoruz. Bunun anlamı (ÖTV ve KDV’nin sabit kalması halinde ki bunlarda düşürülmelidir) mazotun litresini 3 YTL yerine 2,5 YTL’ye kullanmalıydık demektir.
Başta hükümeti, tüketici derneklerini ve tarımla ilgili tüm kesimleri bu konuda göreve çağırıyoruz.
Saygılarımla…

                                                             

                                                      Fehmi KİRAZ
                                                      Genel Başkan
                                      Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
                                                Yönetim Kurulu Adına
 
 
Konu ile ilgili linkler:
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
MAZOT BASIN BİLDİRİSİ
PAMUK FİYATLARI PAMUK ÇİFTÇİSİNİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİRİYOR
HUBUBAT ALIM FİYATLARI
TARIM BAKANLIĞI ET FİYATLARI KONUSUNDA SINIFTA KALDI
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.