HÜKÜMET, PİYASAYI REGÜLE EDEBİLMELİDİR
6/2/2008
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, hükümetin, buğday üretimini artırmak için TMO aracılığıyla tedbirini alarak piyasayı kontrol edebilmesi, spekülatif hareketleri önceden algılayabilmesi ve piyasayı regüle edebilmesi gerektiğini kaydetti.
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından hazırlanan ve Genel Başkan Fehmi KİRAZ tarafından basına duyurulan basın bildirisinde şu konulara yer verildi:
Ülkemizde buğday üretiminin artırılması için;
• Hükümet TMO aracılığı ile tedbirini almak suretiyle piyasayı kontrol edebilmeli, spekülatif hareketleri önceden algılayabilmeli ve piyasayı regüle edebilmelidir.
• Türk tarımı ve çiftçi dünya ile rekabet edememektedir. Tarım sektörü, nüfusun beslenme ihtiyacını karşılaması, gıda sanayine hammadde sağlaması, istihdam yaratması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkı sağlaması nedenlerinden dolayı üretilen ürün,  IMF, Dünya Bankası ve DTÖ’ye rağmen direkt ve dolaylı olarak AB ve ABD standardında desteklenmelidir.
• Ülkemizde, 600 bin ton sertifikalı tohumluğa ihtiyaç vardır. Bugüne kadar kullanılan sertifikalı tohumluk miktarı bu miktarın çok altında kalmıştır. 200 bin ton sertifikalı tohum dağıtımı yapılmış olup, tohumluk ihtiyacının yaklaşık %30’u karşılanmış, Devletin buna acil destek vermesi gerekmektedir.
• Tarımsal altyapılar yeterli değildir. Kadastro sorununun bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Miras hukukunun düzeltilmesi ve toprağın parçalanması önlenmelidir. Arazi toplulaştırması yapılmalıdır. Sulama potansiyelimizin % 25-30’unu kullanabilmekteyiz. GAP ile başlayan son günlerdeki gelişmeler diğer bölgelerimizde de hızlı bir şekilde yatırımlar yapılarak sulama ve drenaj altyapılarının ivedilikle kurulması üreticimizin faydasına olacaktır.
 
02 Haziran 2008 tarihli TZYMB basın bildirisine http://www.tzymb.org.tr/birlikgorusu.asp?id=323 adresinden  ulaşabilirsiniz.
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.