KIRKLARELİ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZLA İLGİLİ KIRKLARELİ VALİLİĞİNE YAZDIĞIMIZ YAZI...
11/20/2007 12:01:20 PM
Ziraat Mühendisliği diploması üzerinde hangi bölüm mezunu olduğu belirtilmesine rağmen uzmanlık alanlarının ve eğilimlerinin tespitine yönelik bir düşünce ile yapıldığı duyumlarını aldığımız sınav uygulamasının kamu yararının sağlanması bakımından ne gibi yararlar getireceği de tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca sınavın yapılması ile ilgili resmi mevzuat ve yöntem, sınav sorularının teknik içeriği ve Kırklareli tarımsal üretim deseni ile uyumluluğu kamuoyunda tartışılmakta, sınav sonucu değerlendirmesinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı ile sonuçta ne olacağı gibi hususlar da belirsizliğini korumaktadır. Hukuki dayanaktan yoksun bulduğumuz hem mesleğimiz açısından hem de tarım sektörü adına onur kırıcı ve utanç verici bu durumdan doğal olarak rencide olduğumuzun bilinmesini saygılarımızla arz ederiz.
 
 

 

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

Kuruluş:1939

 

Sakarya Cad. No:30/2

Kızılay-ANKARA

 

 

KONU:Kamuda Görevli Ziraat Mühendislerinin Sınava Tabi Tutulması hk.

 

T.C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİNE

 

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında  belirtilen  temel  ilkeler  doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuş, Türkiye’de kurulan ilk mesleki  kuruluş  olma  ayrıcalığına sahip olup 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. Kuruluş amaç ve çalışmaları bakımından meslek onurunun korunarak, mesleğimizin geliştirilmesinin yanında üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik çalışmalar yapmak en önde gelen görevlerimizdendir.

Bilindiği üzere; Ziraat Mühendisliği mesleğinin hukuksal çerçevesini 7472 sayılı “Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun” (RG 13.5.1960 gün, 10504 sayı) ve “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” (RG 24.1.1992 gün, 21121 sayı) belirlemektedir.

Bu bağlamda; kamuda görevli ziraat mühendislerinin istihdamı, eğitimi vs. bağlı olduğu diğer mevzuatlar bilinmekte iken Valiliğinizce Tarım İl Müdürlüğünüzde çalışan Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızın 31 Ekim 2007 Çarşamba günü sınava tabi tutulduğunu, sınava kadrolu ve  sözleşmeli statüde çalışan mühendis, şube müdürü vb. unvanlı tüm ziraat mühendislerinin katılmasının zorunlu tutulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sınava tabi tutulan meslektaşlarımız hizmet götürdükleri tarım sektörü ve Ziraat Mühendisliği camiası başta olmak üzere çalıştıkları kurumda, diğer kamu kurumları ile Ülkemizin tüm kamu çalışanları nezdinde rencide edilmişler, mesleğimiz ve meslektaşlarımız istihza konusu haline getirilmişlerdir. Ziraat Mühendisliği diploması üzerinde hangi bölüm mezunu olduğu belirtilmesine rağmen uzmanlık alanlarının ve eğilimlerinin tespitine yönelik bir düşünce ile yapıldığı duyumlarını aldığımız sınav uygulamasının kamu yararının sağlanması bakımından ne gibi yararlar getireceği de tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca sınavın yapılması ile ilgili resmi mevzuat ve yöntem, sınav sorularının teknik içeriği ve Kırklareli tarımsal üretim deseni ile uyumluluğu kamuoyunda tartışılmakta, sınav sonucu değerlendirmesinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı ile sonuçta ne olacağı gibi hususlar da belirsizliğini korumaktadır.

Konuyla ilgili olarak; Derneğimiz Genel Başkanı Dr.Ahmet ERDURMUŞ’un 18.12./2006 tarihinde internet sitemizde ve ayrıca “Türk Ziraat Haber Dergisi”nde yer alan “Ziraat Mühendisliği Diploması Üzerine” başlıklı yazısında  Ziraat Mühendislerinin eğitimleri hakkında Birliğimiz görüşleri kısaca özetlenmiş olup; meslektaşlarımızın hukuki hakları çerçevesinde teknik yeterliliği ile ilgili olarak; çalışma konusu ile ilgili olmayan bölüm mezunu ziraat mühendisleri ile mesleki bilgilerini artırmak ve varsa yeni gelişmeleri aktarmak için kurslar düzenlenmesinin bir gereklilik olduğu ve desteklendiği, ancak üniversitede verilen eğitimi yok farz edip, mesleki faaliyette bulunabilme yetkisini sertifikalara bağlama gayretlerinin mesleğimiz adına olumsuz gelişmeler olduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla; Valiliğinizce Kırklareli Tarım İl Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisi meslektaşlarımıza yönelik yapılan sınav uygulamasının mevcut mevzuatlarımız çerçevesinde hukuki dayanaktan yoksun bulduğumuzun ve hem mesleğimiz açısından hem de tarım sektörü adına onur kırıcı ve utanç verici olduğundan  ve bu durumdan doğal olarak rencide olduğumuzun bilinmesini   saygılarımızla arz ederiz.

 
Osman KABACAOĞLU                 Dr. Ahmet ERDURMUŞ
Genel Başkan Yardımcısı                          Genel Başkan
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI
CUMARTESİ SOHBETLERİ'NİN KONUĞU PROF.DR. NUMAN AKMAN: “TARIMSAL ÜRETİM YAŞAMAKTIR”
TARIM ESKİ BAKANLARIMIZDAN MUSTAFA TAŞAR'I KAYBETTİK
SONBAHAR KURAKLIĞININ TAHIL ÜRETİMİNE OLAN ETKİLERİYLE İLGİLİ RAPORU YAYINLIYORUZ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN DURUMU VE GELECEĞİ İLE İLGİLİ NELER YAPILABİLİR ?
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.